Jedan od ministara nezadovoljan napustio današnju sjednicu Vlade RS :: zoricakusmuk.info ::

Jedan od ministara nezadovoljan napustio današnju sjednicu Vlade RS


Sjednicu Vlade Republike Srpske, održanu danas u Banja Luci, napustio je nezadovoljan jedan od ministara u Vladi RS, saznaje portal zoricakusmuk.info.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 37. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Najznačajnija novina predviđena predloženim izmjenama i dopunama zakona odnosi se na mogućnost plaćanja novčane kazne i troškova platnog prometa elektronskim putem, uz korišćenje POS terminala, na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlašćenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlašćenog organa, kom prilikom se izdaje dokaz o uplati. Navedenu mogućnost plaćanja će imati okrivljeni koji nemaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno BiH, kao i okrivljeni koji imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno BiH.
 
Predloženim zakonskim rješenjem produžava se rok zastarjelosti za izvršenje zaštitnih mjera (između ostalih, jedna od propisanih zaštitnih mjera koja se može izreći je i zabrana upravljanja motornim vozilom), koji rok će, umjesto trenutno propisanih godinu dana, sada iznositi dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga. 
 
Pored zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i zaštitne mjere oduzimanja predmeta, te kaznenih bodova, prema novom zakonskom rješenju prekršajnim nalogom će se uz kaznu moći izreći i zaštitne mjere prisustvovanja određenim sportskim priredbama u najkraćem propisanom trajanju. Navedeno će u značajnoj mjeri doprinijeti ekonomičnosti postupka, jer bi trajanje i troškovi postupka bili znatno manji, odnosno kraći, a postigao bi se i veći efekat kada je u pitanju specijalna i generalna prevencija.
 
Propisano je i definisana je mogućnost lica koje je zaprimilo prekršajni nalog i podnijelo zahtjev za sudsko odlučivanje da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da dâ pismeno izjašnjenje da prihvata odgovornost u kome može predložiti po pravilu za sebe blažu sankciju, a koja mogućnost je do sad bila predviđena samo kod prekršajnog postupka pokrenutog podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
 
Predložena je i dopuna člana 170. stav 4., na način da je istim sada propisana mogućnost i zadržavanja lica koje odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva, a što je učinjeno kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moglo jednoobrazno postupati kod primjene mjere obezbjeđenja prisustva okrivljenog zadržavanje lišenjem slobode. Prema trenutnom zakonskom rješenju, prema licu koje odbije da se podvrgne alko-testiranju može se izvršiti mjera zadržavanja lišenjem slobode, dok se ista mjera ne može izreći licima koja odbiju da se podvrgnu testiranju na opojne droge i sredstva.
 
Predloženim izmjenama i dopunama se, takođe, vrši usklađivanje zakona sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske i sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske.
 
Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti Republike Srpske, koji će po hitnom postupku biti upućen u proceduru usvajanja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
 
Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se stvori zakonski okvir i u formi jednog zakonskog propisa uredi model pružanja pomoći radi naknade štete ili direktne podrške civilnom i privrednom sektoru u određenim okolnostima. 
 
Kako je predloženo Zakonom, te okolnosti su: elementarne nepogode, prirodne, tehničko-tehnološke i ekološke katastrofe, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljni poremećaji na tržištu i svi drugi nepredviđeni događaji čije se nastupanje, kao i posljedice nisu mogle predvidjeti. 
Za saniranje štetnih posljedica navedenih okolnosti trenutno u pravnom sistemu Republike Srpske egzistiraju dva fonda i to Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacioni fond, koji su osnovani u različitim okolnostima sa različitom ulogom i predmetom finansiranja. 
Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske osnovan je s ciljem saniranja štetnih posljedica poplava tokom maja 2014. godine u Republici Srpskoj, a Kompenzacioni fond Republike Srpske za vrijeme vanrednog stanja prouzrokovanog štetnim posljedicama pandemije korona virusa. 

Navedena dva fonda će predloženim zakonom prestati da postoje, a njihova prava i obaveze preuzeće novouspostavljeni Fond solidarnost koji bi trebao da obezbijedi jedinstvenu proceduru za pružanje pomoći u svim nepredviđenim situacijama.
 
Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku.
 
Prijedlog izmjena Zakona o republičkoj upravi, po hitnom postupku, odnosi se na nadležnosti Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. 

Konkretno, ovim izmjenama zakona, mijenja se opis poslova ministarstva u dijelu koji se odnosi na oblast informaciono-komunikacionih tehnologija, a u skladu s tim mijenja se i sam naziv ministarstva u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.
 
Vlada Srpske je prihvatila Informaciju o realizaciji projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj” i uz prethodnu saglasnost Republičke direkcije za obnovu i izgradnju kao nadzora na izvođenju projekta i Pravobranilaštva Republike Srpske, dala saglasnost za produženje roka za završetak ugovornih obaveza do 30. marta 2024. godine. Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da potpiše aneks ugovora za realizaciju ovog projekta. Takođe, Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da preduzme aktivnosti u cilju nabavke dodatnih radova za formiranje Službe intenzivne medicine za nehirurške grane i centralnog sistema snabdijevanja CO2.
 
Podsjećamo, kako je ranije i naglašeno, rok za realizaciju ugovora zbog događaja izvan kontrole jedne od ugovornih strana, će biti produžen za vremenski period tokom koga je postojala spriječenost ispunjavanja obaveza. Takođe podsjećamo da se JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, kao krajnji korisnik po Projektu, obratila se Ministarstvu sa molbom za odobrenje dodatnih radova i finansijskih sredstava u svrhu formiranje prostora za rad Službe za intenzivnu medicinu za nehirurške grane i sistema za snabdijevanje ugljen dioksidom na objektu nove Bolnice. 
 
Služba intenzivne medicine za nehirurške grane nije predviđena Ugovorom iz razloga što su isti pripremani tokom 2017. i 2018. godine, odnosno, prije pandemije virusa korona, te je ova grana medicine kao zasebna organizaciona jedinica postojala isključivo u okvir JZU Univerzitetskog centra Republike Srpske. Njen puni značaj dolazi do izražaja tokom pandemijskog perioda, ali je prepoznat značaj postojanja ovakve službe radi efikasnijeg pružanja usluga i liječenja kritično oboljelih pacijenata u ustanovama sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Naime, tokom  pandemije virusa korona, pokazalo se da je teže obezbijediti kontinuitet snabdijevanja ugljen dioksidom u bocama, jer zahtijeva angažovanje velikog broja radnika sa punom zaštitnom opremom, tokom 24 časa, te se javila potreba za centralizovanim snabdijevanjem ugljen dioksidom.
 
Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske odobrila je 100.000 KM po osnovu četiri zajednička projekata Vlade i opštine Srebrenica.
 
Riječ je o mjeri koja se provodi u kontinuitetu godinama unazad, a Vlada će i ubuduće nastaviti sa podrškom opštini Srebrenica podsticajnim sredstvima za realizaciju zajedničkih projekata.
 
Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korišćenja sredstava (za period 1.1. - 31.12.2023. godine) za provođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona u iznosu od 380.000,00 KM.
 
Planom korišćenja sredstava za navedeni period planirano je 380.000,00 KM za dodjelu podsticaja privrednim subjektima za projekte koji za predmet imaju digitalnu transformaciju poslovanja, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaćih radinosti.
 
Takođe, Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava (za period 1.1. - 30.09.2023. godine) u svrhu podrške razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija  u iznosu od 100.000, 00 KM.
 
Svrha navedenih sredstava je obezbjeđivanje finansijske pomoći radi saniranja štete nastale usljed požara koji se desio u sjedištu privrednog društva „Impregnacija Hemos Meridijana“ d.o.o. Bijeljina.
 
Na današnjoj sjednici, Vlada Srpske donijela je i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korišćenja sredstava (za period 1.1. - 31.12.2023. godine) za podršku učešću i organizaciji sajmova i manifestacija u svrhu razvoja privrede i preduzetništva u iznosu od 40.000,00 KM.
 
Na osnovu Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i Uredbe o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća, a uzimajući u obzir predmet navedene pozicije i granta iz Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, planirano je da se navedena sredstava dodijele za sljedeće namjene:
 
- Učešće na sajmu, odnosno izložbi i to isključivo za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu odnosno izložbi,

- Organizovanje sajma, odnosno konferencije.
 
Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava (za period 1.1. - 30.09.2023. godine) za podršku učešću i organizaciji sajmova i manifestacija u svrhu razvoja privrede i preduzetništva u iznosu od 30.000,00 KM.
 
Svrha navedenog iznosa je finansijska podrška u realizaciji projekta „Otvorena Srpska“ na ime učešća na sajmu te organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmovima.
 
 

 

online