Pomoć za grijanje za više od 67.000 osoba :: zoricakusmuk.info ::

Pomoć za grijanje za više od 67.000 osoba


Vlada Republike Srpske je danas usvojila informaciju o realizaciji paketa energetske podrške siromašnim potrošačima.

Kako su saopštili iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS, ukupan broj lica čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja u Republici Srpskoj - 67.731, a finansijska pomoć za troškove grijanja po domaćinstvu iznosi 476,46 KM.

"U skladu sa odlukom Vlade RS o načinu realizacije paketa energetske podrške, energetski siromašnim potrošačima, smatraju se korisnici prava na novčanu pomoć, na dodatak na djecu, definisane boračke kategorije, lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju lična primanja, kao i korisnici samostalne penzije do 350 KM. Predviđeno je da isplatu sredstava za boračke kategorije i korisnike penzije izvrši Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, dok će isplatu finansijske pomoći korisnicima prava na novčanu pomoć, korisnicima prava na dodatak na djecu i licima starijim od 65 godina koja ne ostvaruju lična primanja izvršiti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Ministarstvo finansija doznačiće Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite 23.730.090,30 KM, a Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite sredstva od 8.541.021,96 KM", kazali su iz Biroa.

Vlada je usvojila i Informaciju o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske i Prijedloga posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave RS.

"Vlada je podržala prijedlog teksta Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave RS koji su usaglasili članovi tima za pregovore koje je predložilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave po ovlaštenju Vlade RS i članovi Odbora za pregovore koji čine predstavnici reprezentativnih sindikata: Sindikat uprave RS i Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS. U Posebnom kolektivnom ugovoru nije došlo do umanjenja prava zaposlenih. Određena prava, koja su imali u su poboljšana, a pojedina jasnije precizirana", objasnili su iz Vlade.

Prihvaćena je informacija o zaključcima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju femicida u RS i zadužila Ministarstvo porodice, omladine i sporta da u Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čija je izrada u toku, i to posebnim poglavljem, uredi femicid kao i druge oblike nasilja prema ženama i da se, između ostalog, ovim zakonom propiše da samo edukovani sertifikovani policajci, tužioci i sudije mogu raditi na predmetima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Uvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti, kako bi se uskladio sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju strategije razvoja nauke i tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva od 2023–2029. godine. Naveli su da strategija ima četiri cilja podijeljena u devet prioriteta, koji obuhvataju 27 mjera sa 12 ključnih strateških projekata.

RTRS

 

online