SKANDALOZNI: Kako OJT Bijeljina radi na hitnim predmetima zlostavljanja maloljetne djece - Sporo i i još dodatno stvara nove traume zlostavljanoj djeci :: zoricakusmuk.info ::

SKANDALOZNI: Kako OJT Bijeljina radi na hitnim predmetima zlostavljanja maloljetne djece - Sporo i i još dodatno stvara nove traume zlostavljanoj djeci


Prema informacijama portala zoricakusmuk.info, zlostavljane djevojčice (od pet i sedam godina koje su po prijavi majke zlostavljanje od strane oca), su 02.02.2024. godine, u 12.00 čašova, došle u pratnji majke u OJT Bijeljina gdje su, kako je bilo planirano, trebalo da budu vještačenje i po treći put što je čudno i neprihvatljivo sa stručnog aspekta zaštite djece, jer je poznato da svako novo vještačenje vraća djecu u prvobitnu traumu.

Naš upit OJT Bijeljina prenosimo u cjelosti:

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina

N/r glavni okružni tužilac Olga Pantić
N/r Danica Stjepanović

Zahjev za pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, a radi javnog interesa, tražim da mi odgovorite u kojoj je fazi predmet djevojčica od pet i sedam godina, koje je po prijavi majke, zlostavljao otac u Zvorniku.

Prema informacijama mog portala - zoricakusmuk.info, djevojčice bi danas, 02.02.2024. godine, u 12.00 čašova u OJT Bijeljina trebalo da budu vještačenje i po treći put što je čudno i neprihvatljivo sa stručnog aspekta zaštite djece, jer je poznato da svako novo vještačenje vraća djecu u prvobitnu traumu.

Zašto se mala djeca vještače po treći put i da li se radi o timskom vještačenju ili vještačenju od strane jednog vještaka iz jedne struke!

Konkretno, da li djecu vještači stručni tim sastavljen od psihologa, neuropsihijatra i pedagoga kako bi zakonski trebalo da bude?

Molim Vas za urgenciju, obzirom da je stvar veoma hitna i da istraga veoma dugo traje ukoliko je istraga uopštena otvorena te stoga tražim i informaciju da li je istraga uopšte i otvorena.

Prema saznanjima mog portala, majka koja je prijavila zlostavljača već drugu godinu nailazi na različite otpore i nerazumjevanja, što dodatno usložnjava i ovako složeno krivično djelo koje se stavlja na teret osumnjičenom.

Još jednom napominjem, odgovor na ovaj upit mi jako bitan i hitan(ako ste pravični molim da mi odgovorite u toku dana) a sve sa ciljem da se pomogne djeci i da ne proživljavaju nove traume, a što je evidentno sa svim dosadašnjim potezima koje u ovom predmetu odluke donosi postupajući tužilac Danica Stjepanović?

Iz njima poznatih razloga, odgovor nismo još dobili, znači od 2. februara. Čudno li je?!

Ono što nam je poznato, do pomenutog vještačenja 2.02. ove godine nije došlo. Tog dana upoznala sam dvije male djevojčice, prelijepe, ali vidno uznemirene jer su sa majkom krenule u OJT Bijeljina gdje su ih trebali saslušati po čak treći put.

Ono što je nevjerovatan podatak, da se osumnjičeni za ovaj slučaj nalazi na slobodi.
(nastaviće se)

 

online