Za liječenje VAN REPUBLIKE SRPSKE više NIJE POTREBNA uputnica porodičnog doktora :: zoricakusmuk.info ::

Za liječenje VAN REPUBLIKE SRPSKE više NIJE POTREBNA uputnica porodičnog doktora


Za liječenje osiguranih lica van Republike Srpske od danas nije potrebna uputnica porodičnog ljekara, već samo rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.
 
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da je počela primjena novog pravilnika koji donosi nekoliko novina s ciljem pojednostavljenja i preciznijeg definisanja postupaka ostvarivanja ovog prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 
Pojednostavljene su i procedure kada osiguranik kome je odobreno ne započne liječenje u roku od predviđenih šest mjeseci od dana izdavanja rješenja, te novi zahtjev za ponovno odlučivanje može podnijeti stručnoj komisiji Fonda u roku od 30 dana od isteka prethodnog rješenja i tada nije potrebno da se ponovo obraća konzilijumu zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.
 
Ukoliko prođe i ovaj rok od 30 dana potrebno je ponovo se obratiti konzilijumu zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u Srpskoj.
 
Fond podsjeća da je osnovni uslov za upućivanje na liječenje u inostranstvu i dalje to da su iscrpljene sve mogućnosti u zdravstvenom sistemu Srpske.
 
Kao i do sada, prioritet kod upućivanja na liječenje ili dijagnostički postupak van Republike Srpske imaju zdravstvene ustanove Srbije sa kojima Fond ima zaključen ugovor.

Mondo.ba

 

online