BiH nije u stanju da izradi program integrisanja u EU :: zoricakusmuk.info ::

BiH nije u stanju da izradi program integrisanja u EU


Iako je još 2020. godine, na najvišem političkom nivou, odnosno Kolegijumu za evropske integracije donesena odluka o izradi programa integrisanja BiH u EU, taj posao još nije završen, a ako se nastavi ovim tempom, pitanje je da li će taj dokument ikada ugledati svjetlost dana.

Ovo se može zaključiti iz izvještaja o realizovanim aktivnostima u okviru izrade programa integrisanja BiH u EU koji je uradila Direkcija za evropske integracije, a u kojem se ističe da proces izrade tog dokumenta ozbiljno kasni i da za gotovo tri godine, koliko se radi na njemu, još nisu određeni prioriteti.

"Može se konstatovati zabrinjavajuće nizak nivo motivacije i odgovornosti predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti u radnim grupama, koji je doveo do probijanja rokova", navedeno je u izvještaju o realizovanim aktivnostima na izradi programa integrisanja BiH u EU.

Iz izvještaja se može zaključiti da je problem uglavnom u Federaciji Bosne i Hercegovine i političkim odnosima koji vladaju među kantonima, koji su shodno mehanizmu koordinacije u mogućnosti da blokiraju svaku odluku. Primjera radi, u vezi sa prioritetima koji se odnose na informaciono društvo i medije, zbog glasa protiv iz Zapadnohercegovačkog kantona kompletan paket u toj oblasti nije završen.

"Ne možemo reći da nije urađeno ništa. Republika Srpska već godinama usklađuje svoje zakonodavstvo i problem je na drugom mjestu. Izvještaj Direkcije smo primili k znanju i vidjećemo šta dalje. Kao u sve u BiH, ako postoji volja i stvarna želja, mi se možemo kretati, ali ne možete pod tom pričom stavljati nešto što tu ne pripada", rekla je za "Nezavisne novine" Snježana Novaković Bursać, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i član Zajedničke komisije za evropske integracije.  

Inače, izrada programa integrisanja jedan je od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija navela u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a ponovila prilikom preporučivanja dodjeljivanja kandidatskog statusa BiH.

"Zaključno sa januarom ove godine, 18 radnih grupa za evropske integracije nije moglo postići konsenzus o prioritetnim propisima EU i preporukama Evropske komisije. Trenutno su sporne 153 preporuke Evropske komisije i 31 propis Evropske unije", navedeno je u informaciji.  

Koliko su institucije u Bosni i Hercegovini shvatile ozbiljnost izrade programa integrisanja možda najbolje govori podatak da od 350 institucija sa svih nivoa vlasti koje imaju svoje predstavnike u radnim grupama za evropske integracije, samo je njih 76 ili manje od 22 odsto pristupilo popunjavanju obrazaca u Informacioni sistem koji je napravljen za potrebe programa integrisanja.

"Može se konstatovati da je u drugoj polovini 2022. godine ostvaren određeni napredak u radu radnih grupa, ali završetak aktivnosti na izradi programa ni po isteku dodatnog roka koji je postavila Komisija za evropske integracije još nije postignut", naglašeno je u izvještaju.

Inače, nakon odluke Kolegijuma za evropske integracije, koji čine predsjedavajući Savjeta ministara BiH i njegovi zamjenici, te entitetski premijeri i premijeri kantona, kao i gradonačelnik Brčko distrikta, plan je bio da se program integrisanja BiH u Evropsku uniju završi do 24. decembra 2021. godine, međutim, do danas nije gotova ni prva faza tog dokumenta i osim Republike Srpske, kantoni, federalni nivo i bh. nivo nisu u informacioni sistem unijeli ni postojeće propise koje su uskladili sa legislativom Evropske unije.

Nezavisne

 

online