Savjet ministara usvojio politički i pravni okvir saradnje BiH i NATO :: zoricakusmuk.info ::

Savjet ministara usvojio politički i pravni okvir saradnje BiH i NATO


Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio Program reformi BiH za 2021. i 2022. godinu, što je politički i pravni okvir saradnje BiH i NATO.

Josip Brkić, predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om, rekao je da taj dokument govori o reformskim procesima i konkretnim akcijama koje BiH treba napraviti u jednoj kalendarskoj godini. 
 
"Važno je da imamo kontinuitet usvajanja dokumenta. Dokument kao takav, ima svoja poglavlja koja se bave pravnim, privrednim, bezbjedonosnim pitanjima resursa BiH. To je sve javno i transparentno", rekao je Brkić. 
 
On je istakao da se usvajanjem programa reformi pokazuje kontinuitet odnosa BiH i NATO-om, odnosno da jača partnerstvo sa tim vojnim savezom. 
 
Kada je riječ o Komisiji za saradnju sa NATO, on je rekao da se unutar nje odlučuje isto kao i u Savjetu ministara te da nije bilo nikakvih proceduralnih ili bilo kakvih drugih problema.

Nezavisne

 

online