Đukanović vratio Skupštini izmjene Zakona o predsjedniku


Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije potpisao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku Crne Gore, već je taj dokument vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Đukanović je u dopisu šefici parlamenta Danijeli Đurović naveo da bi se potencijalnim proglašavanjem tog zakona, njegovim stupanjem na snagu i postupanjem predsjednika "saglasno njegovom tekstu, dejstvu, smislu i duhu" neminovno otvorilo pitanje očuvanja ustavnosti i zakonitosti, te pravne sigurnosti u političkom i pravnom sistemu države.

Parlament je izmjene zakona usvojio na sjednici 2. novembra, glasovima 41 poslanika.

"Predsjedniku Crne Gore ovaj zakon dostavlјen je u četvrtak, 3. novembra u 13 časova. Narednoga dana, nakon što se upoznao sa formom i sadržinom Zakona, podrobno analizirajući njegova sporna rješenja, predsjednik Đukanović odlučio je, saglasno članu 94 stav 1 Ustava Crne Gore, da vrati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku Crne Gore na ponovno odlučivanje Skupštini Crne Gore.

"Dopis Predsjednika Crne Gore dostavlјen je danas predsjednici Skupštine, kojim je ukazao da bi se potencijalnim proglašavanjem ovog zakona, stupanjem na snagu istog i postupanjem Predsjednika Crne Gore saglasno njegovom tekstu, dejstvu, smislu i duhu neminovno otvorilo pitanje očuvanja ustavnosti i zakonitosti, te pravne sigurnosti u političkom i pravnom sistemu Države, pod okrilјem međuinstitucionalne nomotehničke kontaminacije i konfuzije ustavnih nadležnosti najvažnijih državnih organa, koji zasnivaju svoj legitimitet vlasti na volјi građana iskazanoj kroz odvojene izborne procese održane u određenim vremenskim intervalima po ustanovlјenim i pouzdanim procedurama", saopštio je savjetnik predsjednika za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić.

Đukanović je, dalјe navodeći razloge vraćanja zakona na ponovno odlučivanje, konstatovao da bi se stvorile "očito nedemokratske" pretpostavke za uništavanje ustavnog dobra kakvo je princip podjele vlasti zasnovan na ravnoteži i međusobnoj kontroli, a ne na uzurpaciji jednog dijela izvršne vlasti čiji je nosilac predsjednik države, i to od strane Skupštine kao najvišeg doma državnih legislativnih aktivnosti, čemu bi se, inače, u konačnom "pristupilo predmetnim zakonskim inženjeringom".

"Jednako tako, neosnovano bi se krenulo ka nepoštovanju ustavne zabrane retroaktivnog dejstva zakona i drugih propisa, uz direktnu refleksiju na polјe crnogorskog ustavnog sistema i postulata ustavnog prava uopšte, sa najvišim stepenom opasnosti od izglednog urušavanja državnopravnog poretka, razgradnje institucija i flagrantnog nipodaštavanja univerzalnih pravnih vrijednosti savremenih demokratskih sistema vlasti, na šta proaktivno, jasno i zabrinuto ukazuje domaća stručna javnost, nevladin sektor, kao i predstavnici respektabilnih međunarodnih subjekata i partnera.

"Zatim, parlamentarna organizacija vlasti, koja je na snazi u našoj Državi, kao jedan od klasifikovanih državnih oblika u ustavnoj i opštoj teoriji prava, te u pravnoj i političkoj praksi, suštinski bi skliznuo i faktički se transformisao u centralizovani skupštinski sistem, i to ne kroz unaprijed predviđenu i poznatu kompleksnu ustavnu proceduru revizije našeg najvišeg pravnog akta, već nedopustivim derogiranjem ustavnih normi zakonskim, odnosno normatvnim zahvatom nepoznatom i neprihvatlјivom evropsko-kontinentalnom sistemu prava – sistemu čije tekovine baštini i crnogorsko pravno podneblјe.

"Na kraju, Predsjednik je stao na stanovište, da sagledano kroz prizmu vladavine prava, sve to bi neizbježno vodilo konstituisanju pogodnog ambijenta da se, zajedno sa dosadašnjim upitnim i atipičnim postupanjima skupštinskog rukovodstva i promjenlјive parlamentarne većine prenebregne imperativ trajnog afirmisanja standarda bezlične strukture vlasti, zatim neophodnog supstancijalnog i proceduralnog legitimiteta zakona, kao obilјežja po čijem se postojanju pravno uređene države i organizovana društva upečatlјivo razlikuju i odvajaju od onih koja to nijesu", saopštio je Bastijančić, prenijele su podgoričke Vijesti.
 
Glas Srpske
 

 


Komentara