Ministarstvo odbrane BiH prima 440 kandidata u profesionalnu vojnu službu :: zoricakusmuk.info ::

Ministarstvo odbrane BiH prima 440 kandidata u profesionalnu vojnu službu


Ministarstvo odbrane BiH u petak, 17. marta objaviće oglas za prijem 440 djevojaka i mladića u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, sa rokom prijave 30 dana od dana.

Radi se o formacijskim mjestima u Oružanim snagama BiH koja se popunjavaju kandidatima iz reda sva tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

- Ministarstvo odbrane BiH na ovaj način pruža mogućnost i pogodnost mladićima i djevojkama u BiH, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju izazovan posao sa sigurnom plaćom i mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri u Oružanim snagama BiH - saopšteno je.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stepena, da nisu mlađi od 18 godina, niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uslove oglasa raspisanog za određeno formacijsko mjesto.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

ba.ekapija.com

 

online