Samoproglašeno Kosovo isključeno iz Organizacije za elektronske komunikacije :: zoricakusmuk.info ::

Samoproglašeno Kosovo isključeno iz Organizacije za elektronske komunikacije


Evropski sud pravde je na zahtjev Španije isključio samoproglašeno Kosovo iz učešća u Organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC), saopšteno je iz vrhovnog suda EU.

U saopštenju je naglašeno da isključenje nije povezano sa činjenicom da EU i nekoliko zemalja članica nisu priznali nezavisnost samoproglašenog Kosova.

Sud u objavi podsjeća da je EU između 2001. i 2015. godine potpisala sporazume o stabilizaciji i pridruživanju sa zemljama zapadnog Balkana i samoproglašenim Kosovom.

Tokom i nakon 2018. godine, Evropska komisija preduzela je korake ka razvijanju digitalnog društva i usklađivanju zakonodavstva tih zemalja sa zakonodavstvom EU.

Jedan od takvih postupaka bilo je uključivanje regiona u postojaća regulatorna tijela ili grupe stručnjaka, kao što je BEREC. Konkretno, to je omogućilo regulatornim organima samoproglašenog Kosova da učestvuju u Odboru regulatora i radnim grupama BEREC-a i u upravnom odboru Kancelarije BEREC-a.

Španija je u junu 2019. godine pokrenula proces za poništavanje te odluke pred Opštim sudom EU, koji je odbijen u presudi 23. decembra 2020. godine u slučaju “Španija protiv Komisije”.

Vlasti Španije predale su žalbu na tu odluku u novembru 2020. godine, tvrdeći da odluka Komisije krši odredbe trenutnih regulativa BEREC-a koje se odnose na saradnju Organizacije sa tijelima EU, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, jer samoproglašeno Kosovo nije u tom smislu “treća zemlja”.

Evropski sud pravde smatrao je tada da je Opšti sud napravio grešku u primjeni prava kada je poistovijetio koncept “treće zemlje” u skladu sa odredbama i uopšteni takav koncept, ali da nije napravljena greška kada je zaključeno da se samoproglašeno Kosovo može smatrati “trećom zemljom” bez kršenja međunarodnog prava.

Španija se nakon toga žalila pred Opštim sudom da je Komisija odstupila od ustanovljene procedure za učešće nacionalnih regulatornih organa u BEREC-u.

“Presuda Opšteg suda je poništena zbog te greške. Evropski sud pravde donosi konačnu presudu u predmetu i poništava odluku Komisije, jer Komisija nije imala ovlašćenja da ju usvoji”, navodi se u saopštenju.

Međutim, Evropski sud pravde odlučio je da se efekti odluke Komisije zadrže do stupanja na snagu bilo kakvog novog radnog sporazuma zaključenog između BEREC-a, BEREC kancelarije i nacionalnih regulatornih organa samoproglašenog Kosova. Ali, efekti te odluke ne mogu se zadržati duže od razumnog perioda od šest meseci od današnjeg datuma.

Glas Srpske

 

online